Lepkovi za osiguranje vijaka

Lepkovi za cilindrične delove

Maziva i masti

Proizvodi za prevenciju

Zaptivke za cevne navoje

Trenutni lepkovi

Smesa s metalnim punjenjem

Proizvodi za zaptivanje

Hibridni lepkovi "Brzo lepljenje s popunjavanjem zazora"

Sredstva za čišćenje delova