Prednosti tehnologije

  • Popunjava sve praznine, čime sprečavanja curenje i kvarove
  • Nema potrebe za ponovnim dotezanjem
  • Jedan proizvod odgovara svim oblicima – mali troškovi i zalihe
 

LOCTITE 518

... pouzdano zaptiva većinu običnih metalnih prirubnica. Srednja čvrstoća.

LOCTITE SI 5910

...elastično zaptivanje mašinski obrađenih ili livenih prirubnica.