... trenutno lepi razne materijale. Niska viskoznost.


Kako deluje i gde se upotrebljava?

  • Višenamenski trenutni lepak
  • Niska viskoznost
  • Idealno za porozne površine (papir, drvo, kožu, tkaninu, ...)
  • Lepi metal, plastiku i elastomere
  • Vreme učvršćivanja 3 – 10 s
  • Raspon radne temperature -40 do +120 °C
  • Atest: P1 NSF.

Zašto upotrebiti LOCTITE 401?

  • Brzo očvršćavanje
  • Vrlo visoka čvrstoća na delovima koji se lepe
  • Idealno za sve brze popravke i sve vrste malih hitnih popravki

             

Čišćenje

Preporučuje se korišćenje LOCTITE SF 7063 za odmašćivanje i čišćenje površina pre nanošenja lepka.

Aktivacija

Ako je očvršćavanje suviše sporo, koristiti odgovarajući aktivator LOCTITE SF 7458 (videti grafik brzine očvršćavanja u odnosu na aktivator u Tehničkom listu). Naneti aktivator na jednu površinu za lepljenje pomoću spreja, četke ili potapanjem (ne na premazane površine). Ostaviti aktivator da se osuši.

Naneti lepak u kapljicama ili mehurićima na jednu površinu za lepljenje (ne na površine sa aktivatorom).

Montirati delove odmah. Delovi treba da budu precizno namešteni, jer kratko vreme lepljenja ostavlja male mogućnosti za podešavanje. Lepljeni spoj treba da se drži fiksiran ili stegnut dok lepak ne očvrsne.

Savet:
Ako je potrebno, višak proizvoda se može očvrsnuti aktivatorom LOCTITE SF 7458. Naneti aktivator pomoću spreja ili kapljanjem na višak proizvoda.