Prednosti tehnologije

  • Otpornost na popuštanje usled vibracija
  • Vijci su potpuno zaptiveni, čime se eliminiše pojava korozije unutar navoja
  • Čisto i lako nanošenje
  • Zamenjuje mehanička sredstva za osiguranje vijaka – manji trošovi i zalihe
 

LOCTITE 243

… sprečava popuštanje vijaka. Srednja čvrstoća.

LOCTITE 270

… sprečava popuštanje vijaka. Visoka čvrstoća.